Som LRF-medlem är rådets prövning kraftigt subventionerad och kostar för närvarande 4000 kronor. Reklamationsrådet är gemensamt finansierat av Maskinleverantörerna, sektion Lantbruk och LRF. Vid rådets sammanträden deltar tre ledamöter från vardera organisation, mötet leds av en ordförande med domarkompetens och ärendena föredras av en opartisk utredare. Medlemmar hos Maskinleverantörerna har i princip förbundit sig att följa rådets beslut. 

Reklamationsrådets utredare är Anders Björk som nås på telefon: 072-745 58 06 eller reklamationsradet.lantbruk@telia.com