Regionstämma LRF Södermanland 2016

Regionstämman 2017

Regionstämman är det högst beslutande organet på regional nivå inom LRF-oganisationen. 2017 äger stämman rum den 16 mars i Aktivitetshuset Skjortan, Flen. Vi uppdaterar sidorna vartefter stämmohandlingarna blir färdiga.