Program för de tre träffarna

OBS! Webinarierna är öppna för både medlemmar och icke-medlemmar!

9 november 18.30 - 20.00 - SKOGEN

Vad händer inom den svenska skogspolitiken?

Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna pratar om aktuella frågor inom den svenska skogspolitiken. Vad är det som händer och hur påverkar besluten och utredningarna dig som privat skogsägare? Under kvällen pratar även LRFs regionalt skogsansvariga om hur LRF arbetar i Jönköpings län och Sydost med det sydsvenska skogsperspektivet. Vilka frågor som är aktuella och vilka utmaningar man står inför 2022.

Medverkande: Gunnar Lindén, expert LRF Skogsägarna

--------------------------------------------------------------------------

23 november 18.30 - 20.00 - ALLEMANSRÄTTEN

Rätt och fel i naturen - om allemansrätten och hur den påverkar dig som markägare.

Björn Galant, äganderättsexpert LRF kommer att prata om allemansrätten och allemansskyldigheten i skog och mark. Vad omfattar allemansrätten egentligen och vad innebär det när någon vill bedriva turism på annans mark? Får länsstyrelsen göra en vandringsled genom min skog? Björn Galant har arbetat länge med allemansrättsliga frågor och sitter med som markägarnas representant i två nationella arbetsgrupper och ett MISTRA-projekt om allemansrätt och hållbart friluftsliv.

Medverkande: Björn Galant och Anna Irani, äganderättsexperter LRF 

Allemansrätt med Björn Galant - presentation

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7 december 18.30 - 20.00 - SMÅSKALIG VATTENKRAFT

Framtiden för småskalig vattenkraft och dammar - utrivning eller inte?

Nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) sätter den småskaliga vattenkraften under lupp. LRFs äganderättsexpert Erik Evestam följer utvecklingen noga och ger oss sin syn på hur krav på moderna miljövillkor påverkar. Hur ser förutsättningarna ut för småskalig vattenkraft i framtiden? Hur blir det med dammar utanför NAP? Även representanter från Smålands vattenkraftförening medverkar och delar med sig av sina erfarenheter ur ett regionalt perspektiv.  

Medverkande: Erik Evestam, äganderättsexpert LRF och Smålands vattenkraftförening

------------------------------------------------------------------------------------------------

Så här anmäler du dig

Senast dagen innan webinariumet anmäler du dig i formuläret nedan! Du får då en Teamslänk utskickad till dig samma dag som webinariumet ska hållas.

Har du frågor?

Kontakta Sarah Ejermark sarah.ejermark@lrf.se