Att anlita arbetskraft från andra länder är förenligt med många regler. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad. Gröna arbetsgivare har bra handledningar som guidar dig i vad som gäller i olika situationer.

https://www.grona.org/mina-anstallda/anlita-utlandsk-arbetskraft/

Gröna arbetsgivares handledning i pdf format för utländsk arbetskraft:

https://www.grona.org/siteassets/mina-anstallda/utlandsk-arbetskraft/handledning-utlandsk-arbetskraft.pdf

Vårdgivarguiden - Regler för vård för tillfälligt arbetande i Sverige

https://vardgivarguiden.se/administration/patientadministration/patientavgifter/turisthandboken/artiklar/tillfalligt-arbetande-i-sverige/

Lathund för arbetstillståndsansökan

Lathunden som du kan ladda ner här är en medlemsförmån för LRF Trädgårds medlemmar och har tagits fram i samarbete med Migrationsverket. 

https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-tradgard/lathund-for-ansokan-om-arbetstillstand-fran-tredje-land/