Besök av Georgisk bondeorganisation

Besök från Georgien
Axel Lagerfelt berättar hur lantbrukets behov av ständigt förbättring och utveckling leder till nya innovationer på Tolefors gård.

Under onsdagen gästades LRF Öst av Georgiens motsvarighet till LRF. Ett späckat program innehöll gårdsbesök, rundvandring på Vreta kluster och en djupdykning i det regionala arbetet.

Den georgiska bondeorganisationen, Georgian Farmers’ Association, besöker LRF under en vecka, för att utveckla sin organisation och även ta fram en strategisk plan för åren 2025-2029. Besöket på Vreta kluster gjordes för att visa hur det regionala arbetet fungerar i en stor folkrörelseorganisation.

– Mycket viktigt och intressant att höra den höga aktivitet ni har och det engagemang era förtroendevalda visar i arbetat med att stärka förutsättningarna för bönderna i regionen, kommenterade vice ordförande Rati Kochlamazashvili.

Besöket inleddes med ett besök hos Axel Lagerfelt på Tolefors Gård. På plats fanns Team Agtech 2030, med bland annat Per Frankelius från Linköpings Universitet, Peter Borring och innovationsledare Carlos Vidal. De visade hur nya innovationer inom lantbruket ökar möjligheten att hämta in kunskap, planera och även öka lönsamheten.

På Vreta kluster berättade VD Maria Källning om den stora nytta skogs- och jordbruksnäringen får när ett trettiotal ledande företag och organisationer verkar under ett och samma tak. Informella möten och nätverkande ger nya tankar och svar på frågor som aldrig kanske ställts.

– Det väckte många tankar. Intressant att se modellen där alla företag är med och bidrar, tillsammans med projektmedel som kommer från olika initiativ, både nationellt och internationellt. Men även att arbetet är så intensivt på en regional nivå, reflekterade Rati.

Delegationen fick så en beskrivning hur LRF fungerar med medlemsdemokrati, möjligheterna att driva frågor, förankring och kommunikation av Carl Selling som visade regionstyrelsens och kommungruppernas roll och funktion i arbetet. Kristian Petersson gav så en bild av hur ett utskott arbetar.

– Jag tar med mig detta. Ett aktivt påverkansarbete på alla nivåer, från kommunal nivå ända upp till riksdag och regering, där förtroendevalda bönder lyfter fram konstruktiva förslag med lösningar direkt till politiken, konstaterade Rati.

Tidigare under veckan har delegationen besökt huvudkontoret på Franzéngatan. En rad tjänstepersoner medverkade och berättade om olika delar av LRFs arbete innan besöket avslutades med middag med LRFs vice förbundsordförande Mikaela Johnsson som värd.

Efter utflykten till Vreta kluster väntade besök på Lantmännen och ett gårdsbesök hos Birgitta Ulväng, ledamot i LRF Mälardalens styrelse med fokus på praktikplatser inom jordbruket.