Finspångs kommungrupp gav medskick till riksdagsledamot John Widegren

RIksdagsledamot John Widegren på resa i Finspång
Politikern John Widegren (M) på lantbruksresa i Finspångs kommun.

Det blev en givande eftermiddag och kväll i möten med riksdagsledamoten John Widegren. ”Turnén” började i Rejmyre för möte med lokala lantbrukare för att sedan gå vidare till Sonstorps Bruk, där ägaren tog emot och berättade om gården och det jord- och skogsbruk som bedrivs där.

John fick möjlighet att berätta vad de arbetar med politiskt för att stärka de gröna näringarna. Bland annat togs den nya skogsutredningen upp, som syftar till att öka produktionen i skogen. Även implementering av EU-regler i Sverige är en viktig fråga för att de inte ska bli övertolkade och begränsande för brukande, något LRFs medlemmar tyvärr upplevt effekter av. 

En särskild fråga var om när artskyddsutredningen kommer igång. Artskyddsreglerna är idag en stor osäkerhet för många skogsägare och med osäkert rättsläge. Inte sällan behöver skogsägare bevisa om arter finns eller inte finns på platsen och hur stor hänsyn som krävs. Det kan bli orimliga konsekvenser med risk för domstolsprocesser. Det finns förhoppningar att utredningen kommer igång snarast! Skogsägare måste känna trygghet i att kunna både producera råvara och att ta hänsyn till naturvärden. Det får inte vara en företagsmässig risk att utveckla naturvärden. Samhället behöver få ökad kännedom om det hållbara skogsbruk som redan bedrivs. 

Även kompetensförsörjningen inom gröna näringar togs upp. Det behövs fler personer, så inte arbetskraftsbrist blir en begränsning för produktionen.

- Inte minst i skogsbruket är det en utmaning att finna maskinförare och det är viktigt att värna om de som finns så de blir kvar, säger Glenn Rörsrike från LRF Ungdomen som själv är skogsmaskinförare. 

Viltfrågan var också uppe. På många platser behöver antalet klövvilt minska ordentligt för att inte äventyra hållbar och lönsam livsmedelsproduktion. Planering och insatser för att skydda grödor är avgörande. 

- LRF har tagit fram avtal för just skyddsjakt för att möjliggöra för fler att bidra till effektiv skrämsel med jakt på drabbade fält, säger Anna Åman från regionkontoret.  

Vargfrågan diskuterades och frustrationen att politiska beslut inte får full effekt i fält, exempelvis med möjligheter till skyddsjakt där juridiken blir överordnad politiken. 

Andra medskick till John Widegren var att lönsamhet och konkurrenskraft även för lantbrukare i skogs- och mellanbygd är avgörande för att nå mål i livsmedelsstrategier. Orimliga regelverk och regelbördor lyftes, liksom energiförsörjning med frågor om elnätsutbyggnad och hur politiken ser på solcellsparker på skog/åker. Sverige behöver öka produktionen av livsmedel. 

Dagen, som arrangerades av LRFs kommungrupp i Finspång avslutades i Hällestads församlingshem. Där bjöds det på fika och avrundande diskussioner.