Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska McDonald’s och Sveriges Nötköttsproducenter är organisationerna bakom samarbetet som riktar sig till alla som vill satsa på ökad nötköttsproduktion, som dikoproducenter, mjölkproducenter, nötköttsproducenter och nystartade företag. Företagare som utökar sin dikobesättning och antalet kalvningar med ett visst antal djur kan ansöka. 100 tjurar ska delas ut.

– Mer konkret än så här kan knappast ett samarbete bli för att stärka svensk nötköttsproduktion.  Jag hoppas att många företagare tar chansen och ansöker, säger Åsa Odell, LRF.

Patrik Holm-Thisner, McDonald’s hoppas på sökande från hela landet: 

– Vi hoppas på en geografisk spridning på de sökande eftersom vi vill ha lokala producenter med närhet till våra restauranger runt om i landet. För McDonald’s är kvalitet och hållbarhet viktigt och något som Sveriges producenter kan ge. Och för våra gäster står svensk råvara och god djuromsorg högt i kurs.

Jan Forsell på Sveriges Nötköttsproducenter ser fram emot den konkreta nytta som Projekt Romeo kan göra för företagare som står inför en utvecklingsfas:

– Många producenter har redan hört av sig och är intresserade, så vi förväntar oss ett hårt tryck med ansökningar.  Det är en välkommen satsning som verkligen kan stärka utvecklingen i branschen. Och så känns det roligt att det är en så tydlig koppling mellan producent och McDonald’s som köper så mycket nötkött.

www.notkottsproducenter.se