Företagare sitter på huk bland får

Djuromsorg och djurhälsa

Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg om sina djur som god djuromsorg säkras. Det är just tack vare den goda djurhållningen som vi idag använder minst antibiotika i hela EU. Det är därför viktigt att det finns tillit till att svenska lantbruksföretagare vill och kan leverera god djuromsorg av egen och marknadsstyrd vilja.