Margareta Åberg håller i gris

Antibiotika

Antibiotika är ett av de mest värdefulla läkemedel vi har, men på grund av överanvändning har hotet om ökad antibiotikaresistens blivit allt mer allvarligt. De svenska djurbönderna har tagit hotet på allvar och tack vare god djurhållning använder de idag minst antibiotika i hela EU. Friska djur behöver ingen antibiotika.