– Det är bra att regeringens utredning har ett internationellt perspektiv, fler länder behöver följa det svenska exemplet. En god djuromsorg och frihet från sjukdomar är viktiga grundstenar för låg förbrukning, säger Anna Forslid, veterinär på LRF.

– Hur vi marknadsför svenska livsmedels mervärden kan indirekt främja en omställning till mer ansvarsfull antibiotikaanvändning i andra länder, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Läs mer om regeringens utredning här