LRF har medverkat i Axfoundations arbete med den nya vägledningen för att underlätta handelns inköp av hållbara och kvalitativa animalieprodukter. Svenska bönder har i många år visat att en god djurhållning leder till friska djur och en låg förbrukning av antibiotika. Vägledningen kan bidra till bättre djurvälfärd och en minskad användning av antibiotika genom att peka på vilka krav som kan ställas vid inköpen. På så sätt kan handeln bidra till att antibiotika fortsatt kan fungera även för kommande generationer.

– Svenskt lantbruk får också justare konkurrensvillkor när möjligheten att täcka över en sämre djurhållning med antibiotika minskar, säger My Sahlman, LRFs veterinär.