Kontrollerna ska vara riskbaserade, föranmälda, korrekta och likvärdiga med hög rättssäkerhet. De ska genomföras av inspektörer med hög kompetens och gott bemötande. Kontrollerna ska vara proportionerliga i bedömningar och åtgärder samt kostnadseffektiva.

LRF försöker påverka myndigheter och politiker i alla kontrollfrågor. Vi arbetar till exempel för att få in sakkunnig förstärkning i förvaltningsrätten, tar fram material till LRFs regioner så att de kan vara effektiva i kontakter med Länsstyrelsen. Vi sprider information om rättigheter och skyldigheter vid kontroller till medlemmarna via regionerna. LRF arbetar också för förbättrade regler för djurförbud och stöttar myndigheterna i deras arbete med bemötande och kompetensfrågor.

Samrådsgrupp

LRFs arbete har bland annat bidragit till att Jordbruksverket beslutat att normalkontroller av djurskydd ska föranmälas. Och till att rådet för djurskyddskontroll – där länsstyrelserna och Jordbruksverket gemensamt arbetar för förbättringar av djurskyddskontrollen – har gett högsta prioritet åt anmälningsärenden och inspektörernas kompetens samt bemötandefrågor.

LRF har också skapat en samrådsgrupp för djurskyddskontroll där åtta förtroendevalda lantbrukare ger input från fältet och diskuterar med Jordbruksverket om hur djurskyddskontrollerna kan förbättras. LRF har fått gehör för många av de synpunkter som förts fram i gruppen.