En redigerad version (utsuddad öronmärkning) av

God djuromsorg börjar med bonden

Vi bönder är stolta över vår goda svenska djuromsorg. Vi vet att ni konsumenter också är det. 9 av 10 har stort förtroende för Sveriges mjölkbönder. Det dagliga arbetet på gården har lett till ett av världens bästa djuromsorg och lägsta antibiotikaanvändning. Vi kommer fortsätta att jobba för djurens och böndernas bästa.

LRF i media

Dagens Industri, 12 januari, sidan 5

Dagens Nyheter, 12 januari, sidan 3

Göteborgs-Posten, 12 januari, sidan 3

Sydsvenskan, 12 januari, sidan 3