Vilka är ni?
- Vi är tre från riksförbundsstyrelsen, tre regionordföranden, en från ungdomens riksstyrelse och tre medarbetare som ska ge förslag på etiska riktlinjer för förtroendevalda på alla nivåer inom LRF.

Varför behövs det etiska riktlinjer?
- Vi har ett behov att arbeta mer aktivt med dessa frågor, brett i hela organisationen. Vi behöver en ökad tydlighet om vilka etiska förväntningar som man som förtroendevald i LRF förväntas leva upp till. Ytterst handlar det om god etik i LRF. Genom att vara ännu tydligare med vad vi står förstärker vi vår trovärdighet ytterligare i relation till omvärlden och i vårt påverkansarbete.

Hur långt har ni kommit?
- Vi har lagt en struktur för innehållet. En del handlar om vilka vi är och vad vi står för, tillsammans med vår värdegrund bildar detta en stabil stomme. Ett kapitel kommer att handla om konkret vägledning när något går fel, hur man ska agera och vem som bär ansvaret. En viktig del är hur vi implementerar riktlinjerna, och gör dom levande i hela organisationen.

Varför har inte LRF gjort detta tidigare?
- Vi har en värdegrund, men vi har inte levandegjort den i organisationen. Det är hög tid att göra det nu. Vi har arbetat med etiska frågor länge i LRF, men i form av tyst kunskap som förs över från en förtroendevald till en annan. Nu formaliserar vi arbetet, genom att tydliggöra vad vi står för och hur vi arbetar med etik.

Vad händer när riktlinjerna är klara?
- Det är då det riktiga arbetet börjar, med att omsätta riktlinjerna i ledarskap utbildning och kommunikation. Ett förslag som diskuteras är att utarbeta en mall för styrelsernas arbetsordning där rättigheter och skyldigheter i relation till värdegrund och etiska riktlinjer framgår.