LRF försvarar aldrig uppfödning där djuren inte sköts i enlighet med svensk lagstiftning, men i sådana fall måste vi lita på att djurskyddstillsynen, som utförs av länsstyrelserna, hanterar avvikelserna så att eventuellt djurlidande snarast upphör.

Samtidigt utgör djurrättsaktivism ett allvarligt ökande hot mot landets lantbrukare, något som fått även regeringen att skärpa straffen. LRFs policy på det här området är därför tydligt; vi kommenterar som regel inte dokument, bilder eller filmer som kommer från eller delgetts av djurrättsaktivister helt oavsett materialets ursprung.

LRF ska inte bidra till att utomrättsliga metoder och olagliga intrång på enskilda gårdar används som ett tillvägagångssätt för att hänga ut enskilda personer i media. Vi vill inte skapa ett parallellt utomrättsligt system.

Vi rekommenderar att alla misstänkta fall av vanvård rapporteras till myndigheterna, som sedan har ansvar för kontroll och eventuella åtgärder.