Fler småskaliga solparker önskas

Med egen småskalig solcellspark behåller lantbruksföretagaren kontrollen över sin mark och anläggningen.

En guide för att bygga upp solcellsparker har precis presenterats. Det är ett material som används i den digitala utbildningen som just nu sker i ett samarbete mellan LRF, Ludvig &Co, Rise och Energikontoret i Norr som arbetar för att få fler lantbrukare att bli energibönder.

Omställning till fossilfritt. Visst känner vi igen rubriken. Men vad kan vi göra? Och är det möjligt att räkna hem investeringen? Kristian Peterson, som är sakkunnig på LRF Öst och projektledare, är övertygad.

– Detta är en möjlighet för våra medlemmar, som ofta är markägare med jordbruks- eller skogsfastigheter. Vi ser att framtiden innehåller många små solcellsparker på några hektar istället för någon enstaka på 500, säger Kristian som samlat närmare 275 engagerade till utbildningarna.

Både livsmedel och energi

– Med stora etableringar är risken stor att vi offra bra mark som är viktig för livsmedelstryggheten eftersom de ger stor avkastning av spannmål. Mindre solparker gör det möjligt för enskilda företag att bygga upp ett system som gör dem självförsörjande, tillägger han. 

Mindre solparker är ”lättare” att placera på sämre mark som impediment, berghällar eller i blockterräng. Tänkbara platser kan även vara blöta eller torra delar som inte ger speciellt god avkastning eller matchar arronderingen.

Bygga oberoende system

– Vi ser även möjligheten att våra medlemmar kan bygga ett eget och oberoende system med energiproduktion, lagring i egen batterianläggning och med en laddinfrastruktur göra det möjligt att ladda sina elektriska traktorer, olika redskap och även familjens bil, skissar Kristian. 

Han pratar inte om någon orimlig rymdforskning eller vision. Kristian ser att tekniken är möjlig här och nu. Därför har han och en grupp föreläsare bjudit in till en serie webbinarier under hösten. Föreläsningarna har varit väldig efterfrågare och samlat en rekordpublik.

Behåller kontrollen

– Vi ser att elbehovet ökar i lantbruket. Med en småskalig anläggning får våra medlemmar förutsättningarna att kunna påverka sina egna kostnader, försörja den egna verksamheten men även möjligheten att producera egen mineralgödsel och egna drivmedel. Överskottet kan man sälja ut på nätet, berättar han.

Och den stora fördelen med en egen småskalig solcellspark är att markägaren och lantbruksföretagaren fortsatt har kontrollen över sin mark, anläggningen och inte hamnar i ett mångårigt arrendeavtal med något energibolag eller riskkapitalbolag. Webbutbildningen och guiden är delar i projektet "Minskad klimatpåverkan hos lantbrukare". 

Länk till guiden om mindre solcellsparker

Här hittar du aktuella och inspirerande kollegor

Senaste seminariet från Vreta kluster om Lagerhållning i batterier

Läs mer om Småskaliga solcellsparker - Energikontoret Norr