Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år, präglat av torka, översvämningar och mycket annat som påverkat våra verksamheter. Här har vi samlat ihop ett urval av nyhetsinslag och debattartiklar från 2023.

Nyheterna

Under våren 2023 lytes matpriserna i media, en fråga som skulle återkomma under resten av året, skulle det visa sig.  Inte minst mjölkbönder drabbades av lägre priser.

I Bollnäs och Hudiksvall hölls föreläsningar om livsmedelsberedskap av LRF i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Beredskap var också i fokus för Potatisuppropet. Potatis kan odlas i hela landet och tillagas på en rad olika sätt.

Våren övergick i en fin försommar. Tyvärr fortsatte det fina och torra vädret, och alldeles för lite regn föll om ens något. Torkan hade drabbats oss.

Torkan tog tack och lov slut, men då fick vi för mycket regn i stället. 

Det torra vädret gav också upphov till skogsbränder. Bönder ställde upp med bl.a. sina gödselspridare.

En grupp socialdemokratiska politiker besökte Ingesarvens lantbruk, en av Nordanstigs största mjölkproducenter som drivs av Erik Jörmgård och Maria Eriksson.

Media rapporterade också om en "bushresa" runt Gävleborg med politiker och tjänstemän som LRF Gävleborg arrangerade tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg.

Vi delade ut pris till Gävleborgs bästa nötköttsföretagare, Stenspers gård i Tallåsen, Ljusdal.

Även om svinpesten som slog till i Västmanland i september inte har spridit sig till Gävleborg har det förstås funnits oro även hos oss. 

Media rapporterad också om LRFs initiativ att skjuta av 90 procent av vildsvinsstammen.

Fårkött är helt magiskt, menade Rebeca Carlander, fårbonde från Ockelbo, i ett nyhetsinslag. Vi kan bara hålla med.

Mot slutet av året uppmärksammades Björsveds lantbruk vars kor är bäst i Sverige på att leverera ekologisk mjölk.

LRF Gävleborg delade ut pris till länets bästa nötköttsföretagare, Stenspers gård i Tallåsen, Ljusdal.

Debattartiklar

I våras fick vi bra genomslag på en debattartikel om nya riktlinjer från myndigheterna om hur skog ska skyddas bortser från skogsägarens vilja och engagemang. Det som påstås vara frivillig avsättning är inte det i praktiken. Den var med i inte mindre än fem tidningar i Gävleborg.

Vi framförde i en debattartikel värdet av att fortsätta välja svenska livsmedel, för att säkra vår livsmedelsförsörjning inte minst.
 
Att välja svenska livsmedel för den offentliga maten, inte minst i skolorna, pekade vi också på. Där vill vi bönder förstås vara med, men kan bara vara det om politikerna skapar rätt förutsättningar.

Och mot slutet av året framförde vi att man bör uppmuntra skogsägarna att, efter eget huvud, bestämma de skogsbruksmetoder de finner mest lämpliga i sin skog. Det lägger grunden för ett långsiktigt hållbart skogsbruk, så väl ekonomiskt som miljö- och klimatmässigt.