Hage.Stjärnsund, Askersund.

Äganderätt och miljö

Äganderätten är en ständigt aktuell fråga i LRF. Vi anser att marken är en begränsad naturresurs och vi behöver hitta en lågsiktigt hållbar balans mellan de gröna näringarnas produktion och användande av mark för andra ändamål, som samhällsbyggnad. Vi arbetar också mycket med vattenfrågor och tycker att allemansrätten är till för friluftsliv, inte för kommersiella företag.

Äganderätt