Det goda ägandet

Äganderätten är en av LRFs viktigaste frågor. Den är inte bara viktig för ägaren, den är viktig för oss alla. Det goda ägandet är ett samhällsintresse.

Det finns en hand bakom varje skog

VIDEO: Kristina Lindelöf är en av sex skogsföretagare som berättar om sin skog och sitt klimatarbete.

Det goda ägandet

Frihet, förtroende och ansvar

Det goda ägandet bygger på förhållandet mellan förtroende, frihet och ansvar. Sveriges bönder söker förtroendet att under frihet få bruka sin mark på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Broschyr: Det goda ägandet Det goda ägandet | PDF (4518 kb)