I arbetet med äganderättsfrågorna arbetar vi varje dag med att vinna verklighetsbeskrivningen. Det handlar om att lyfta fram och synliggöra konsekvenserna av de olika inskränkningar som vi som äger och brukar mark utsätts för.

Men en viktig del av detta arbete består i att även lyfta fram allt det som ägandet bidrar med i samhället.

Det är vi som tillhandahåller den närproducerade maten, som bedriver det hållbara skogsbruket, som skapar de öppna landskapen, den goda djurhållningen och är en drivande kraft i Sveriges klimatomställning. Men för att vi ska lyckas krävs att vi också får rimliga förutsättningar för vårt företagande.

Därför arbetar vi långsiktigt för att öka kunskapen om vad ägandet bidrar med i det gröna näringslivet. Vi kallar det Det goda ägandet, ett ägande som är av samhällsintresse.

Ägande betyder ansvar och långsiktig planering. Det betyder hållbart brukande av jord och skog. Det betyder omtanke om de generationer som kommer efter.

Ditt engagemang är viktigt och jag hoppas att jag kan räkna med ditt aktiva stöd.

Palle Borgström,
Förbundsordförande i LRF