I vårt arbete med äganderättsfrågorna arbetar vi inom LRF varje dag med att vinna verklighetsbeskrivningen. Det handlar om att lyfta fram och synliggöra konsekvenserna av de olika inskränkningar som vi som äger och brukar mark utsätts för. Men en viktig del av detta arbete består i att även lyfta fram värdet av det som vi inom det gröna näringslivet bidrar med till samhället. Det är vi som tillhandahåller den närproducerade maten, som bedriver det hållbara skogsbruket, som skapar de öppna landskapen, den goda djurhållningen och är en drivande kraft i Sveriges klimatomställning. Men för att vi ska lyckas med detta krävs att vi också får rimliga förutsättningar för vårt företagande.

Därför lanserar vi nu ett omfattande och långsiktigt arbete för att öka kunskapen och förändra attityderna kring äganderätten inom det gröna näringslivet, det vi kallar det goda ägandet, ett ägande som är ett samhällsintresse.

Ditt engagemang i detta arbete är viktigt och jag hoppas att jag kan räkna med ditt aktiva stöd.

Helena Jonsson
Förbundsordförande, LRF