En osäkerhet finns också runt nyckelbiotoper. När ett område blir stämplat som nyckelbiotop kan en planerad avverkning hindras eftersom det blir svårt att hitta köpare av virket.

I den fjällnära skogen riskerar 3 250 skogsägare att förlora stora värden när de nekas tillstånd till avverkning och flera rättsprocesser pågår.

Skogsägare kan efter myndighetsbeslut förlora hela det kapital i skog som sparats i generationer. Det som i bokförts som ett miljonvärde i företaget ena dagen kan nästan helt sakna värde nästa dag.

LRF får signaler om att det blir svårare att bedöma kreditvärdigheten i skogsföretagen.

– Ett helt system sätts i gungning när staten vägrar betala ersättning när man stoppar avverkningar, säger Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult (numera Ludvig & Co) som företräder flera skogsägare med fjällnära skog i rättsprocessen mot staten.
– När du först nekas avverkningstillstånd och sedan inte får någon ersättning för att du inte fick avverka har du ju inget att betala räntor och amorteringar med. Om du måste sälja fastigheten kan det bli svårt att hitta köpare till förväntat pris. Osäkerheten gör också att möjliga köpare får svårt att få låna till köpet. Det blir en ond spiral.

I dag är ett av statens huvudargument i målen om fjällnära skogen att den är så gammal att den inte kan definieras som en brukad skog och därför ska ersättning för förlorad intäkt inte betalas ut.

Magnus Norberg varnar för att detta skulle kunna få bäring på gammal skog i hela landet, om staten skulle vinna målet.
– I praktiken skulle det bli gratis för staten att ta över skog som är ”för gammal”. Konsekvensen blir att folk blir rädda för att ha gammal skog vilket både skogsägare och naturen förlorar på.

LRF stöttar ekonomiskt i det fall som inleddes först. Det gäller en fastighet med fem delägare. Sammantaget handlar det just nu om ett 20-tal pågående mål i mark- och miljödomstolarna i Umeå och Östersund.
Carina Gerken Christiansen