- Tips och förslag på agenda under mötet (docx)

- Fakta på bordet - Inledning (PowerPoint)

- Fakta på bordet - Vildsvin (PowerPoint)
- Fakta på bordet - Kronhjort (PowerPoint)
- Fakta på bordet - Dovhjort (PowerPoint)
- Fakta på bordet - Rådjur (PowerPoint)
- Fakta på bordet - Älg (PowerPoint)
- Fakta på bordet - Fågel (PowerPoint)

- Fakta på bordet - Viltskador (PowerPoint)
- Fakta på bordet - Jaktavtal (PowerPoint)
- Fakta på bordet - Kommunikation (PowerPoint)

- Film: Fakta på bordet (5:30)

 

Kontaktpersoner:

Anders Wetterin, expert jakt och vilt
anders.wetterin@lrf.se, 08-787 58 99

Björn Galant, expert äganderätt och allemansrätt
bjorn.galant@lrf.se, 08-787 59 60