Elin Beckman, 21 september, 2018:

Våren 2017 satte vi upp provrutor på ett par åkrar där det är ett stort vilttryck.
Resultatet tyckte vi då var högt, 30% skador på vallen, men som nu har visat sig vara för lågt. Skulle tro att det redan då hade varit ett helt annat resultat om vi satt upp provrutorna redan hösten 2016, så att det inte hade betats så hårt under vintern.

I samband med första skörden 2018 skördade vi även provrutor och referensrutor, det visade sig att skadorna låg på 40%.

16 september klippte vi återigen provrutor och referensrutor. Vi insåg när vi tittade med blotta ögat att vi inte skulle kunna slå gräset över huvudtaget, att det var alldeles för kort.

Vid andra skörden kunde vi inte skörda något då gräset var för kort, ca 10 cm. 100% skador för skörd, 95,6% skador om man tittar på det som gick att släppa kor och kalvar på för att beta.

När vi räknar på vad vi skulle ha fått och vad hjortarna har ätit så har dovhjortarna ätit 12 balar/ha. Sammanlagt blir det totalt 360 balar som dovhjortarna har ätit upp för oss i år. Då har vi bara räknat på vallarnas skador, inte räknat på vad vi har förlorat på betena och att vi har varit tvungna att dra ner på djurantalet på dessa marker. Tidigare har de burit 60 kor med kalvar, idag räcker de knappt till 40. 
Vi har inte heller räknat med de kostnader vi har haft vid omläggning av vallar samt mineralgödselgivorna vi har spridit för att få en högre skörd. Totalt under 2018 har betesskadorna uppgått till drygt 50%.

I år har priserna på gräs legat på 5 kr/ kg ts, det ger oss en förlust på 360 000 kr på bara gräset. Om man räknar på normalpris, 2,50 kr/kg ts blir det 144 000 kr. Sedan tillkommer kostnaden på det minskade kalvantalet, ca 130 000 kr, oavsett skörd på åkern.

Den genomsnittliga kostnaden för åker och bete blir då knappt 3850 kr/ha, själva arrendekostnaden för 75 ha tillkommer.

Detta är som sagt inga småpengar viltskadorna handlar om utan så pass stora summor att företaget blir negativt drabbat.

 

Elin Beckman, 9 september, 2018:

Detta är en fyraårig vall som vi har kunnat ta en skörd på i år, fotot togs igår. Det har tidigare funnits rikligt med klöver och kärringtand men det mesta har gått ut sig på grund av att det betas året runt av dovhjortar.

Det finns de som inte tror på viltskadeproblemet och det antal dovhjortar vissa områden är drabbade av. Skador som vi har på vissa ställen ligger mellan 30-40%, se foto, och då finns det de som är hårdare drabbade.
Inte kul med så pass stora viltskador ett år som detta när det redan är betydligt lägre skörd än normalt på grund av torka.

På sikt är risken stor att lantbrukare blir tvungna att sluta bruka marken då skörden inte ens täcker kostnaderna för skadorna. Är det arrendemark har man sällan jakträtten. #faktapåbordet

Elin Beckman, 29 juni, 2018:

Idag klippte jag provrutor som vi har på gärdet, 40 procentiga dovhjortsskador... Inte så lätt att se på bilderna men ni ser skillnaden på höjden på klöver och kärringtanden.Det blir intressant att räkna på vad det riktiga arrendet slutar på när vi fodrar hjortarna, är det över huvud taget lönsamt att ha ett sånt arrende? #faktapåbordet