Det goda ägandet är ett samhällsintresse som skapar betydande värde för alla. 
Det goda ägandet präglas av långsiktighet och hållbarhet.
Det goda ägandet är basen för det gröna näringslivet. När ägandet hotas skapar det gröna näringslivet mindre samhällsnytta. 

Äganderätten en ständigt aktuell fråga för LRF. Våra medlemmar har kunskap om förhållandena på landsbygden och villkoren för den som arbetar och försörjer sig på sin egen mark. När allt fler människor bor i städer minskar den kunskapen och här har LRF mycket att tillföra. 

Vi är stolta över de värden vi skapar, både vad gäller tillväxt och samhällsansvar. Fotosyntes och kretslopp utgör basen för ett hållbart samhälle och jord-och skogsbruk baseras på dem. När äganderätten hotas riskeras utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

LRFs naturvådsexpert: När tilliten i skogen rödlistas

Till medlemmar Q&A DGÄ.docx Det goda ägandet | DOCX (15 kb)