Devisen att förebygga är bättre än att bota har länge varit en ledstjärna för svenska djuruppfödare. Djurhållningen ska ge djuren möjlighet att bete sig naturligt och skötsel och djurmiljö vara sådan att problem förebyggs.

En viktig del i arbetet för friska djur är att hålla förekomsten av smittsamma sjukdomar på en så låg nivå som möjligt. Friska djur är grunden för en god djurvälfärd och ett friskt djur är ett lönsamt djur.

Ibland drabbas trots allt djur av en sjukdom som kräver antibiotika. En väsentlig skillnad då är att svenska bönder så långt som möjligt behandlar enskilda djur, inte hela grupper. I de flesta andra länder är gruppbehandling norm, i Sverige är det undantag. I slutändan blir det stora skillnader i hur stor mängd antibiotika som används.

Svensk antibiotikaförbrukning lägst i EU

Redan 1986 drev svenska lantbrukare igenom att Sverige som första land i världen införde ett förbud mot antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Allt sedan dess har svenska bönder arbetat tillsammans med veterinärer och myndigheter för att minska behovet av antibiotika i djurhållningen. I övriga EU antogs ett sådant förbud först 2006 men har i många medlemsstater inte lett till samma minskning av förbrukningen.

Aldrig antibiotika i kött

En vanlig missuppfattning är att när djur får antibiotika leder det till antibiotika i det kött som man äter. Så är inte fallet. Problemet är större än så - överdriven antibiotikaanvändning, vare sig man ger det till djur eller människor, leder till en ökning av resistenta bakterier. Det är bakterier som ingen antibiotika längre biter på. Det är ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Genom att välja svenskt kött så bidrar du till en djurhållning med friska djur, god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning.

Så håller vi nere antibiotikan

 • Håller djuren friska!
 • Undviker gruppbehandling – om djur blir sjuka behandlar vi individer, bara i undantag får hela grupper behandling.
 • Använder främst antibiotika med smalt spektrum. Den dödar effektivt vissa skadliga bakterier, till skillnad mot bredspektrum-antibiotika som slår brett och därmed ökar risken för att bakterier blir resistenta.

 Så håller vi grisarna friska

 • Gruppen grisar hålls ihop hela vägen där det är möjligt. Ger en lugnare miljö och minskar risken att sjukdomar sprids.
 • Större utrymmen. Gör att smitta inte sprids så lätt och minskar stressen.
 • Grisarna får strö eller halm att sysselsätta sig med. Djuren blir lugnare och biter inte varandra.
 • Stallen töms, rengörs och hålls tomma med jämna mellanrum. Risken för virus och bakterier minskar.
 • Tillsyn ofta. Då kan man snabbt upptäcka skada eller sjukdom, sätta in en åtgärd och hindra utbrott.
 • Den svenska grisrasen är stark i sig. Minskar risken att de blir sjuka och skadade.
 • Bra foder som skapar bra tarmflora. Det ger färre magsår och diarréer.
 • Noga anpassad ventilation, värme och kyla. Gör att grisarna mår bra och håller sig friska.
 • I de fall djur eller sperma importeras testas de innan. Det minskar risken för sjukdomar.