Under 2017 uppgick den totala spannmålsskörden till nära sex miljoner ton vilket är nio procent mer än förra året och åtta procent mer än genomsnittet de senaste fem åren. Sveriges största gröda, höstvete som sås på hösten, är den största orsaken till ökningen.

- Hösten har blivit en period när bönder både sår och skördar. Varmare klimat ger en längre odlingssäsong och alltfler väljer nu höstsådda grödor. När värmen kommer på våren är plantorna redan på väg upp vilket ger längre period för grödan att växa, säger Kjell Ivarsson, LRF Växtodling.

43-procentig ökning

Även skörden av oljeväxter, raps och rybs, som blir olja, margarin, biodiesel och proteinfoder, ökade kraftigt 2017. Totalskörden av raps och rybs beräknades preliminärt till 383 800 ton, vilket är hela 43 procent mer än 2016 och hela 19 procent mer än femårsgenomsnittet.

Det var den största raps- och rybsskörden på 27 år. Ökningen är framförallt en följd av att odlingsarealen av höstraps har ökat men också övergången till sorter som sås redan på hösten.

Högre produktion på de svenska åkrarna är en förklaring bakom den kraftigt ökande svenska exporten av spannmål och oljeväxter de senaste åren. Runt en tredjedel av produktionen exporteras, till ett ungefärligt värde av tre miljarder kronor.

Överblivet spannmål blir etanol

Den spannmål som inte konsumeras i Sverige eller säljs på världsmarknaden kan förvandlas till etanol. Priserna varierar normalt på världsmarknaden men på grund av möjligheten att sälja överskottet som bioenergi har priset balanserats.

Men inte alla grödor ökade under 2017. Den totala skörden av ärter minskade med nio procent. Vi skördade 108 400 kilo åkerbönor och det var på samma nivå som förra året.

Inför skörden 2018 väntas dock en något lägre skörd av höstsådda grödor vilket beror på en ovanligt regnig höst. När åkarna är för blöta fungerar det inte att köra med tunga maskiner.

Sammantaget såddes 306 300 hektar med höstvete hösten 2017, vilket är 25 procent mindre än under hösten 2016.

http://www.jordbruksverket.se/5.2e14aade15ffafa1731579d5.html