– All verksamhet baseras på en budget, där man behöver prioritera när man ska vidta åtgärder. Men staten vill genomföra miljöåtgärder och använda markägarens budget. Då kan åtgärdslistan bli oändlig eftersom man varken behöver väga olika prioriteringar mot varandra eller stå för notan, säger Björn Galant.

Ironin var påtaglig i fallet där förekomsten av svampen bombmurkla la en död hand över Henric Skanes skog. Mark- och miljööverdomstolen slog fast att om skogen skulle bevaras behövde den bli reservat, och länsstyrelsen skulle ersätta markägaren. Då var det inte längre intressant och länsstyrelsen gjorde andra prioriteringar.

LRF driver principmål

LRF driver ett antal principmål varje år, ärenden där man medfinansierar och engagerar sig i en medlems domstolsprocess. Bombmurklan  blev en klockren vinst, när det gäller lavskrikan är frågan ännu inte avgjord i högsta instans.

LÄS MER: Landshypoteks vd om hur bankerna tänker

– Vi lägger också mycket jobb på att påverka lagstiftningen i rätt riktning. Nu har det till exempel utlovats en översyn av artskyddsförordningen och den ser vi fram emot eftersom vi har legat på för en sådan. Vi har hållit seminarier, bjudit in riksdagsledamöter till samtal, varit aktiva i sociala medier, skrivit debattartiklar och visat problematiken på över 100 markägarmöten.

Landsbygdsministern kallar det för stöld

Äganderättsproblematiken kan bli absurd och slå hårt mot enskildas plånböcker. Något som gör att media har uppmärksammat många av fallen och LRFs ståndpunkt har nått ut brett.

– Det känns som om vi har gjort oss förstådda när landsbygdsministern kallar det för stöld när staten gör mark obrukbar utan att betala för sig, säger Björn Galant.
Eva Åström