Detta betyder att vi får mer och mer skog i Sverige. Tillväxten i svenska skogen har pågått längre än någon nu levande kan minnas. Men vi vet att för hundra år sedan var Sveriges skogar hårt avverkade och glesa. I södra delarna av landet var skogen helt borta på många håll.

När skogsbönder fick börja äga och sköta skogen fick träden en chans att växa upp och sedan dess har generation efter generation skött om och vårdat skogarna och förvandlat Sverige till ett rikt skogsland med stor mångfald i skogslandskapet.

330 000 skogsägare äger numer hälften av skogarna och i de skogarna växer det så bra att hela 60 procent av virket till industrin kommer därifrån. Detta samtidigt som mängden skog i landet totalt sett ökar.

Det är kunskap, känsla och mycket kärlek bakom den prestationen.

I reda siffror har vi idag dubbelt så mycket skog (biomassa) som vi hade för 100 år sedan. När Riksskogstaxeringen genomfördes första gången på 1920-talet fanns ca 1,7 miljarder skogskubikmeter. Idag finns ca 3,3 miljarder skogskubikmeter.

I genomsnitt avverkas träden när de är 110 år gamla. Men det betyder inte att andelen gamla träd minskar. Tvärtom har vi i Sverige idag betydligt mer gamla träd är för 100 år sedan. Träd räknas som gamla när de är minst 120 år längst i söder och minst 140 år längst i norr.

Men det allra bästa är att när träden växer tar de upp koldioxid, faktiskt hela 83 procent av Sveriges samlade utsläpp av koldioxid. Och när de avverkas kan de användas till allt som vi idag gör av olja. Kläder, bioplaster, delar till flygplan, flygbränsle, läskburkar och till och med batterier. Träden gör alltså dubbel klimatnytta, både när de växer och när de används.

Men för att de ska växa så bra som de gör krävs skötsel, en människa som bryr sig. Därför brukar vi säga att det finns en hand bakom varje skog.

http://www.svd.se/svensk-skog-breder-ut-sig-allt-mer

http://pub.epsilon.slu.se/13442/1/skogsdata2016.pdf