När trädet växt färdigt, efter kanske 110 år, kan det avverkas och användas till golv, hus, väggar, bränsle med mera och ersätta  andra råvaror som betong, stål och olja, alltså råvaror som inte är det minsta klimatvänliga.

Om vi räknar in den effekten så avlastar de svenska träden  atmosfären med ytterligare minst 60 miljoner ton koldioxid, varje år.  De svenska träden är verkligen klimathjältar!

För att träden ska kunna göra allt detta för jordens klimat så behöver de växa.

Bara träd som växer tar upp luftens koldioxid och omvandlar den till stam, rot  och  grenar.  Man kanske tänker att träden kommer från  jorden men egentligen kommer de nog mer från luften!

Träd som inte brukas, träd som bara lämnas i skogen för att torka eller angripas av insekter när de blivit gamla och sköra gör inte samma nytta för klimatet. För att träden ska vara klimathjältar behöver de brukas, avverkas och nyplanteras i ett kretslopp. De behöver någon som ser till att de får ljus och utrymme och att inte massor av träd konkurrerar om samma plats. De behöver någon som tittar till och sköter om. Kort sagt, träden behöver sina människor.