Den organiserade bärplockningen innebär att en huvudman lejer in bärplockare från andra länder för att plocka bär. Bären säljs sedan vidare till grossister. LRF anser inte att kommersiell/industriell bärplockning ingår i allemansrätten. Företag som vill plocka bär på annans mark behöver först kommunicera med markägarna och göra upp om formerna för plockningen. Att exempelvis leja in sju folkvagnsbussar fulla med bärplockare för att plocka någon annans mark helt ren på bär är inte allemansrätt, enligt LRF.

Vid oorganiserad bärplockning utan officiell huvudman eller organisatör är plockarna ofta EU-medborgare och plockar bär inom ramen för EUs fria rörlighet. Problemet för markägarna är de stora läger där plockarna bor under långa perioder, så kallade bärplockarläger.

För organiserad bärplockning är boendet sällan problemet. Plockarna sover ofta i nedlagda skolor på landsbygden. För den oorganiserade plockningen är boendet däremot huvudproblemet. Allemansrätten tillåter max ett par tält under en natt. Stora långvariga tältläger är därför inte tillåtna.

Ring polisen

LRF välkomnar de som plockar bär för eget bruk enligt allemansrätten. Men de problem som uppstår när många slår läger under lång tid utan tillåtelse handlar inte om allemansrätt, utan om olagligt boende på annans mark. När något olagligt sker så ska första alternativet alltid vara att ringa polisen. LRFs råd är därför att ringa polisen och be om hjälp om olagliga läger bildas på marken.
Polisens instruktion för att hantera olovliga boenden kan du läsa här.

Ny lag 1 juli 2017

I de fall då polisen inte kan engageras så kan lägret skingras genom ansökan om ”avlägsnande” hos Kronofogden. Regelverket kring detta ändrades 1 juli 2017. Lagändringen har gjort det mindre kostsamt (max 3000 kronor) och har förenklat insamlingen av ID-uppgifter i ansökan. Detta är klara förbättringar jämfört med tidigare lagstiftning men LRF har dock uppfattningen att det är orimligt att en markägare ska behöva betala för att få bort olaglig verksamhet från sin egen mark.

De som plockar bär ska bo under schyssta förhållanden med tak över huvudet, tvättmöjligheter och toalett, exempelvis på en campingplats eller efter överenskommelse hos markägare. Det kommer att kosta, och den merkostnaden ska läggas på bären som plockarna säljer hos lokala bäruppköpare. På så sätt kan standarden höjas för alla som kommer hit för att plocka bär och då försvåras också den människohandel som tyvärr bedrivits i många bärplockarläger.