Debattartiklar

DI: Strandskyddet måste göras om

SvD: Lägg ner vattenmyndigheterna

Land: Regeringen måste se helheten i vattenfrågan

Nyheter och regionalt arbete

Vattendirektivet: Här är kommunerna som överprövar vattendirektivet

- Vi saknar ordentliga underlag, samt vilka konsekvenser förslaget ger. Bara i Grästorp rör det sig om 480 miljoner kronor, varav 150 miljoner kommer att ligga på åtgärder i lantbruket, säger Kent Larsson, kommunalråd i Grästorp som var först i landet med att överpröva vattendirektivet.

Nu följer fler kommuner efter - och även Havs- och Vattenmyndigheten vill se en överprövning

Vattenskyddsområden: Enklare regler

I Havs- och Vattenmyndighetens nya vägledningen för inrättande av vattenskyddsområde, förflyttas ansvaret från Naturvårdsverket till kommunerna. Budskapet är att inte använda onödiga föreskrifter.

Dikesunderhåll: LRF får igenom lättnader i de nya reglerna

Från årsskiftet 2020-2021 ändrade Jordbruksverket sina regler om hur man ska hantera rensmassorna från dikesunderhåll efter en god dialog med LRF. Rensmassorna anses inte längre ha någon negativ miljöpåverkan. 

Pressmeddelanden

Fosforläckaget mindre än vad vi tror 

Pressmeddelande i mars, 2020, som Aktuell Hållbarhet uppmärksammade.

Vatten är ingen stad mot land-fråga 

Vattenfrågan är lika viktig för stad som för land, men kostnaderna hamnar oftast på landsbygden.