LRF tycker att ...

... regelbördan ska minimeras. Det långsiktiga målet för vatten är att minimera regelbördan, med målet att regler inte ska öka.

... dikesunderhåll och bevattning ses som naturliga och självklara delar i jordbruksföretagandet.

... målen är rimliga i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

... undantag tillämpas för mindre stränga krav.

... mer positiv attityd till dikesunderhåll som åtgärd för produktion och miljö.

... LRF visar ledarskap kring frågorna om vattentillgång och bevattning.

LRF gör ...

... så att myndigheter och politiker får ökad förståelse för konsekvenserna av besluten kring vatten. Det har bland annat lett till enklare regler inom vattenskyddsområden och dikesunderhåll.

LÄS MER: 12 framgångar i vattenfrågan