Hitta rätt i Viss

17 minuters pedagogisk förklaring av vår expert Jon Wessling.

Markavvattning

Här går vi igenom vilka regler som gäller. Du får också svar på de vanligaste frågorna om hur ett dikningsföretag bäst kan aktiveras.

Enskilda avlopp och kretslopp

Här är LRFs ståndpunkter i frågan.