Om utgången av ett principmål är negativt ur medlemmens synvinkel är tanken att LRF på andra sätt ska arbeta för en förändring av rättsläget – exempelvis genom direkt påverkan på lagstiftaren. Är utgången positiv är det en viktig signal till både medlemmar och myndigheter om hur lagstiftningen bör tillämpas.

Ansökan om juridisk hjälp

Om du har ett ärende som du tycker är principiellt viktigt och vill att LRF ska stödja med principmålspengar, ska ditt juridiska ombud göra en ansökan.

LRF har inga möjligheter att ta sig an ärenden där huvudmannen saknar ombud; det finns inga jurister på LRF som arbetar som ombud i enskilda fall. Ombudet beskriver i ansökan den principiella frågeställningen och LRF tar ställning till om principmedel ska beviljas.

LRF har alltså inga möjligheter att ta sig an ärenden där huvudmannen saknar ombud; det finns inga jurister på LRF som arbetar som ombud i enskilda fall.
Du måste vara medlem i LRF för att LRF ska engagera sig i ärendet och motparten får inte vara en annan LRF-medlem.

Kontakt

Åsa Hill, Expert, äganderätt, tillsyn och planering
Telefon: 010-184 45 44
E-post: asa.hill@lrf.se