Om utgången av ett principmål är negativt ur medlemmens synvinkel är tanken att LRF på andra sätt ska arbeta för en förändring av rättsläget – exempelvis genom direkt påverkan på lagstiftaren. Är utgången positiv är det en viktig signal till både medlemmar och myndigheter om hur lagstiftningen bör tillämpas.

Ansökan om juridisk hjälp

Om du har ett ärende som du tycker är principiellt viktigt och vill att LRF ska stödja med principmålspengar, ska ditt juridiska ombud göra en ansökan.

Huvudregeln är att ombudet arbetar vid LRF Konsult. Ombudet beskriver i ansökan den principiella frågeställningen och LRF tar ställning till om principmedel ska beviljas.

LRF har alltså inga möjligheter att ta sig an ärenden där huvudmannen saknar ombud; det finns inga jurister på LRF som arbetar som ombud i enskilda fall.

Hur ärenden hanteras

I LRFs skriftliga instruktioner för principmål finns information om i vilka fall principmål kan beviljas och hur ärenden hanteras.

Här hittar du en lista över vilka principmål LRF driver och har drivit.

November, 2017

Kontakt

Åsa Hill, Expert, äganderätt, tillsyn och planering
Telefon: 08-787 50 31
E-post: asa.hill@lrf.se