snöskoter

En hållbar terrängkörning

En fungerande terrängkörning är positiv för landsbygden och nödvändigt för de gröna näringarna. Tyvärr orsakar den oreglerade terrängkörningen omfattande, ökande och ohållbara skador. LRF är därför djupt oroade över att dagens situation cementeras till följd av det otillräckliga förslaget om en förändrad terrängkörningslag som presenterats.