Remissvaren ska senast den 22 juni 2020 skickas i wordformat per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se med en kopia till michael.lofroth@regeringskansliet.se.

Skriv ”M2020/00205/Nm” samt ditt eller gruppens namn i ämnesraden på meddelandet.

Tänk på att utforma ett eventuellt remissvar i enlighet med Regeringskansliets framtagna instruktion och att skriva ditt eller gruppens namn i dokumentet.

Kontaktpersoner, LRF
Björn Galant: 010–184 41 94
Johan Lindgren: 010–184 43 07