Stillbild från reklambild för Tillsammans-projektet vecka 39 år 2016

Det gröna näringslivet och klimatet

Sveriges lantbrukare och skogsägare sitter på många av framtidens lösningar. Genom att bruka för klimatet binds koldioxid och på nästan alla områden kan den fossila oljan ersättas av den gröna cellen. Det svenska jord- och skogsbruket har potential att i ännu högre grad bidra till en produktion som inte påverkar klimatet.