Tycker

  • De gröna näringslivet är en grundförutsättning för att bekämpa klimatförändringarna. Vår sektor är den enda som kan fånga och lagra koldioxid från atmosfären och samtidigt leverera förnybara råvaror till drivmedel, förnybar energi, nya material och kemikalier. 
    Det är viktigt att potentialen i det gröna näringslivet tas tillvara för att ställa om samhället till en biobaserad och cirkulär ekonomi. Därför bör onödig administrativ belastning eller reglering undvikas i jämförelse med konkurrerande verksamheter och fossila produkter.

Gör

  • Sprider kunskap kring det gröna näringslivets möjligheter att bidra till klimatarbetet. Arbetet behöver bedrivas på alla fronter; politiskt, marknadsmässigt och genom forskning och innovation.
  • Berättar om fördelarna med att köpa svenska livsmedel och produkter utifrån ett klimatperspektiv, både till konsumenter och politiker.
  • Deltar i regeringens samverkansprogram för biobaserad och cirkulär ekonomi och skapar allianser med andra starka aktörer bla. genom forskningsprogrammet Bioinnovation och med forskningsinstitutet RISE.   
  • Träffar politiker nationellt och inom EU och bjuder in politiker till gårdsbesök för att visa entreprenörsanda och hinder för investeringar.
  • Arbetar med att minska det gröna näringslivets egen negativa klimatpåverkan. Vi erbjuder medlemmarna möjligheter till resurseffektivisering och rådgivning för minskade utsläpp.