Svenskt lantbruks storhetstid ligger framför oss!

Samtidigt som klimatet förändras växer världens befolkning. Fler människor behöver mättas med mer hållbart producerad mat. I framtiden kommer vi i norra Europa behöva ta ett större ansvar för att producera mer mat, inte bara till oss själva, utan också till omvärlden.

Svensk livsmedelsindustri kommer i framtiden vara en förutsättning för att fler ska kunna äta sig mätta på hållbart producerad mat världen över.

Ett varmare klimat öppnar upp för nya grödor, högre tillväxt i skogen och högre skördar här i norr. Men ett varmare klimat kommer mer extremt väder och kräva stora investeringar för att lantbrukare ska kunna skydda sig mot regn och torka.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

Framtidens utmaningar och möjligheter

Till sidomenyn

Det unika svenska naturkapitalet

Sveriges jord- och skogsbrukare äger och förvaltar en betydande del av det svenska naturkapitalet. Ett kapital som, till skillnad från många andra kapital, faktiskt kan brukas utan att förbrukas. 

Som enda sektor kan företagarna i det gröna näringslivet genom den verksamhet de bedriver – att producera mat eller skog - fånga och lagra koldioxid från atmosfären. Och samtidigt som man varje dag bidrar till att binda kol också leverera förnybara råvaror till drivmedel, energi och byggnadsmaterial.

Vi har jobbat länge och systematiskt för att minska vår klimat- och miljöpåverkan - genom ny kunskap, effektivt brukande, bra rådgivning och ny teknik.

Redan idag har vi många goda förutsättningar för att kunna växla upp ytterligare.

Till sidomenyn

Kunskap, mark och möjligheter

Svenskt lantbruk skulle kunna bli en riktig Framtidsbransch. Svensk livsmedelsproduktion skulle kunna bidra till att mätta ännu fler i världen.

Men idag är vi inte riktigt där.

I dagsläget har vi i Sverige en självförsörjningsgrad gällande livsmedel på ungefär 50 procent. Det innebär att vi inom landets gränser just nu bara producerar mat som räcker till fem miljoner människor.

Men vi har kunskaper, mark och möjligheter att öka vår produktion så att den skulle kunna räcka till långt fler än de tio miljoner människor som bor i vårt eget land.

Till sidomenyn

Mat till en växande värld

Får vi till en växande inhemsk livsmedelsproduktion skulle vi kunna exportera klimatsmart mat, istället för att som idag importera stora mängde mat producerade med långt större utsläpp än det vi producerar i vårt eget land. 

Men ska det hända behöver vi värna och satsa på våra välskötta lantbruk.

Vi i Sverige har en möjlighet – nästintill en skyldighet - att stärka vår egen försörjningsförmåga, producera mer förnybar energi och producera mer hållbara och klimatsmarta livsmedel, till oss själva och en växande världsbefolkning. 

Till sidomenyn

Den svenska bonden är vår framtida hjälte

Hela den svenska livsmedelsproduktionen vilar på enskilda bönder och entreprenörer. Människor som varje dag går till lagården eller åkern för att producera mat till oss andra.

Att ge goda förutsättningar för det är på riktigt en livsviktig uppgift. En ökad svensk livsmedelsproduktion kommer innebära att fler kan äta sig mätta på hållbart producerad mat.

Med rätt förutsättningar - från politiken och från marknaden - kommer de gröna näringarna vara en Framtidsbransch.

Till sidomenyn

Framtidsbönder

I serien Framtidsbönder från 2020 och 2021, får du hänga med två familjer i deras vardag på gården och på deras resa till ett ännu mer hållbart jordbruk.

Här kan du se alla avsnitt
Till sidomenyn
Till sidomenyn