Så här går ni till väga för att starta en ny lokalavdelning:

  1. Gå samman minst tre personer som vill vara medlemmar och fundera över vilket geografiskt område som ni skulle vilja att lokalavdelningen omfattar.
  2. Informera den lokalavdelning/de lokalavdelningar som idag täcker det geografiska området.
  3. Ta kontakt med LRFs regionkontor för att samråda om idén.
  4. Bjud in alla som är intresserade av att vara medlemmar i den nya LRF-avdelningen och genomför ett nybildningsmöte, där ni bildar en förening och väljer en interimsstyrelse. Den bifogade föredragningslistan visar vilka punkter som ska tas upp på nybildningsmötet.
  5. Skicka in föreningens nybildningsprotokoll, en förteckning över föreningens medlemmar och en ansökan om att föreningen ska bli godkänd som lokalavdelning till LRFs regionkontor.
  6. Regionstyrelsen fattar beslut om föreningen ska godkännas som lokalavdelning i LRF och vilket geografiskt område den i så fall ska omfatta.
  7. Kalla till årsmöte för den nya avdelningen för att välja styrelse och besluta om verksamheten. Hjälp med material inför årsmötet får ni från ert regionkontor.