Uppgifter som måste göras:

Aktiviteter:

 • Årsmöte

Medlemskontakt:

 • Uppmärksamma lokala händelser av betydelse för medlemmarna

Dokument:

 • Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Valrapport

Kommunikation:

 • Delta på regionstämma och på regionens konferenser för förtroendevalda

Uppgifter som bör göras:

Aktiviteter:

 • Ordna minst en social aktivitet om året för medlemmarna
 • Ordna minst en aktivitet om året som bidrar till att medlemmarna utvecklar sina företag
 • Delta i kampanjer initierade av LRF regionalt och centralt

Medlemskontakt:

 • Se alla medlemsgrupper och möta medlemmarnas vilja till engagemang
 • Ta personlig kontakt med alla nya medlemmar och hälsa dem välkomna
 • Rekrytera nya medlemmar till lokalavdelningen (stöd i rekryteringen kan vara att gå igenom medlemslistor och fastighetsägarlistor)
 • Vara plattform för kontakt mellan medlemmarna, förmedla hjälp vid behov.

Dokument:

 • Svara på eventuella frågeställningar och enkäter från LRF-regionen och riksförbundet
 • Skicka in inkomstdeklaration till skatteverket

Kommunikation:

 • Svara på frågor från media
 • Skicka bilder och information om lokala aktiviteter till LRF-regionens kommunikatör
 • Delta i kommungruppens arbete

Uppgifter som kan göras:

Aktiviteter:

 • Arbeta för bygdens utveckling i stort
 • Studiecirklar/utbildningar
 • Utåtriktade aktiviteter, till exempel öppen gård, bonde i butik och skolkontaktsarrangemang
 • Samarbete Polisen/grannsamverkan mot brott
 • Studiebesök som visar på positiva exempel på företagsutveckling

Medlemskontakt:

 • Sprida information till medlemmarna om LRFs arbete och medlemsförmåner
 • Samla in medlemmarnas mobilnummer och e-postadresser och skicka till medlemsservice@lrf.se

Dokument:

 • Påverka LRF-regionen och riksförbundet genom att skriva motioner och skrivelser

Kommunikation:

 • Bjuda in och/eller skicka text och bilder till lokal media