Projektet gör verkstad av livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan Lantbrukarnas riksförbund – inklusive projekten Nya Nätverk och Jobba Grönt, Arbetsförmedlingen, branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova och Gröna arbetsgivare.  Naturbruksgymnasiernas förening är partner. Projektet pågår mellan 2019 och 2022 och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

Är du nyfiken på förstudien som ligger till grund för projektet? Läs den här intill!

 

Kontaktpersoner i Mer mat – fler jobb

Företagsanalys

Linda Sundström, projektledare LRF:  010-1844384, linda.sundstrom@lrf.se

Kompetensutveckling

Ing-Marie Jirhed, projektledare LRF: 010-1844312, ing-marie.jirhed@lrf.se

Emilia Eneman projektledare, Livsmedelsföretagen:
emilia.eneman@li.se

Rekrytering:

Jan Andersson, delprojektledare, Arbetsförmedlingen: 010-487 18 22, jan.g.andersson@arbetsformedlingen.se

Mer information/ledning:

Rebecca Källström, projektchef LRF: rebecca.kallstrom@lrf.se

Klaes Hallberg, projektchef Arbetsförmedlingen: klaes.hallberg@arbetsformedlingen.se

Kommunikation/press:

Anna Ekström, kommunikatör LRF: anna.ekstrom@lrf.se