Mer mat – fler jobb bidrar till att öka matproduktionen i Sverige. Målet är att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa – och därigenom producera mer mat. Projektet gör verkstad av livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan Lantbrukarnas riksförbund, Arbetsförmedlingen, branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova, Gröna arbetsgivare. Naturbruksgymnasiernas förening är partner. Projektet pågår mellan 2019 och 2021 och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

Är du nyfiken på förstudien som ligger till grund för projektet? Läs den här intill!