Rapportserie – Sveriges jordbrukare

Projektet Mer mat – fler jobb avslutas i juni 2022 och den slutgiltiga rapporten till ESF lämnas in i augusti. Men innan dess ville vi i teamet dela med oss av allt vi har kommit fram till under projektets gång och lyfta delar där vi ser förbättringspotential.
Vi lämnar efter oss 4 stycken rapporter som belyser olika delar inom det svenska jordbruket som har betydelse för Sveriges livsmedelsstrategi, och som vi under dessa 4 år har tittat närmare på.
Rapporterna är gratis för alla som vill lära sig något nytt och du hittar dem här:

 Arbetskraft inom livsmedelsindustrin
 Ägar- & Generationsskifte inom de gröna näringarna
 Lönsamhet inom de gröna näringarna
 Kompetensutveckling inom de gröna näringarna

Projektet har även lämnat efter sig arbeten på andra områden, de hittar du här:

Intermediär – behovet av en mellanhand inom jordbruket