Projektet Mer mat fler jobb bidrar till en starkare matproduktion i Sverige. Målet är att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa – och därigenom producera mer mat. Projektet gör verkstad av livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan Lantbrukarnas riksförbund – inklusive projekten Nya Nätverk och Jobba Grönt –, Arbetsförmedlingen, branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova, Gröna arbetsgivare. Naturbruksgymnasiernas förening är partner. Projektet pågår mellan 2019 och 2021 och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

Är du nyfiken på förstudien som ligger till grund för projektet? Läs den här intill!

 

Kontaktpersoner i Mer mat – fler jobb

Företagsanalys

Linda Sundström, projektledare LRF:  010-1844384, linda.sundstrom@lrf.se

Kompetensutveckling

Ing-Marie Jirhed, projektledare LRF: 010-1844312, ing-marie.jirhed@lrf.se

Karin Thapper, an­svarig kompetensförsörjning, Livsmedelsföretagen:
070-377 97 39, karin.thapper@li.se

Rekrytering:

Jan Andersson, delprojektledare, Arbetsförmedlingen: 010-487 18 22, jan.g.andersson@arbetsformedlingen.se

Stina-Lisa Flodin, delprojektledare Arbetsförmedlingen: 010-486 60 48,
stina-lisa.flodin@arbetsformedlingen.se

Mer information/ledning:

Anders Johannesson, projektchef LRF: anders.johannesson@lrf.se

Klaes Hallberg, projektchef Arbetsförmedlingen: klaes.hallberg@arbetsformedlingen.se

Kommunikation/press:

Monica Sandberg, kommunikatör LRF: monica.sandberg@lrf.se

Håkan Järlsäter, kommunikatör Arbetsförmedlingen: hakan.jarlsater@arbetsformedlingen.se