Projektet Mer mat - fler jobb startade våren 2019 och är ett samarbete mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Krinova och Arbetsförmedlingen, finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF).

Vi erbjuder företagare inom matproduktion (från lantbrukare till styckare, fruktodlare till juicetillverkare, växthusodlare till kryddföretag etc.) en företagsanalys. Analysen ger dig rätt verktyg att vidareutveckla och öka lönsamheten i företagandet. Du får en handlingsplan som ger dig ett tydligt underlag för att kunna fatta rätt beslut framåt - behöver du till exempel kompetensutveckla dina medarbetare eller dig själv, validera medarbetarnas kompetens eller rekrytera fler? Vi stöttar dig genom alla delar! 

Mer om projektet: www.matjobb.se

Är du nyfiken på förstudien som ligger till grund för projektet? Ladda ner den här intill!

Mer information 

Du hittar all information om projektets olika erbjudanden - till exempel rabatterade företagsanalyser, kompetensutveckling och rekryteringsstöd - på vår sajt www.matjobb.se

Där kan du också:

  • läsa om företagare som har gjort en företagsanalys och vad de tycker att den gett dem
  • läsa om företagare som har gått våra utbildningar och kurser
  • anmäla dig och dina medarbetare till kurser och utbildningar
  • prenumerera på vårt nyhetsbrev
  • hitta kontaktuppgifter till alla som jobbar med projektet
  • ställa frågor direkt till oss som jobbar med projektet.

Hoppas att vi ses! 

Hälsningar

teamet bakom Mer mat - fler jobb