Tillsammans stod vi eniga i att projektets styrka varit samarbete, kompetensutveckling, attraktionskraft och fokus på den enskilde företagarens lönsamhet.
Vi diskuterade projektets resultat och arbetssätt med intressenter och deltagare från projektets olika delar.
På scen fick vi även ta del av inspirerande slutord från Jordbruksverkets generaldirektör – Christina Nordin – som belyste vikten av samarbete och ett positivt synsätt för att omsätta livsmedelstrategin till verklighet i framtiden.


Sändningen kan du se i efterhand här