Årsmöte i lokalavdelningen

Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar innan årsmötet. Detta betyder att manus måste vara skickat till inbjudan@lrf.se eller inringt på 08-787 52 80 senast tre veckor innan årsmötesdatumet för Mitt i byn (Land Lantbruk) och möjlighet till B-post.

Tänk på att endast medlemmar är valbara. Detta gäller även revisorer. Jämställdhet är en viktig fråga för LRF. Lika viktigt är att även yngre medlemmar finns med i lokalavdelningsstyrelsen. Allt för att uppnå tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Motioner 16 februari
Eventuella motioner (motioner i word-format) till regionstämman skall vara regionstyrelsen tillhanda senast torsdag den 16 februari på mail lrf.varmland@lrf.se. eller till LRF Värmland, Köpmannagatan 2, 4tr, 652 26 Karlstad.

Nytt för i år är Mina uppdrag
Nytt för i år är att LRF har utvecklat flera nya digitala verktyg på lrf.se som ska hjälpa förtroendevalda att genomföra årsmötessäsongen. Bland annat hämta medlemslistor över nuvarande, nytillkomna och avslutade medlemmar, registrera verksamhetsberättelse, valrapport och verksamhetsplan för nästa år och det kan ni göra under  "Mina Uppdrag". Här kan ni även se styrelseledamöter, uppdrag och valberedning i er lokalavdelning.

Medlemslista hittar ni under Mina uppdrag
Medlemslistor kan ni nu hämta själva inför årsmötet men även hålla er uppdaterade under året. Ni hittar dem under "Mina Uppdrag" https://www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ 

Valrapport 16 februari
Fylls i digitalt genom att logga in på lrf.se och Mitt LRF och "Mina Uppdrag" eller se länk https://www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ 

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 16 februari
Fylls i digitalt genom att logga in på lrf.se och Mitt LRF och "Mina Uppdrag" eller se länk https://www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ 

Valrapport, verksamhetsberättelse  och verksamhetsplan ska registreras senast torsdag den 16 februari.

Fullmäktigefördelning
Skickas ut efter årsskiftet så fort sammanställningen är klar.

Särskild föredragningslista
Särskild föredragningslista finns om två eller flera lokalavdelningar planerar att gå ihop. (Beslutet om sammanslagning måste biträdas av minst två tredjedelar av de röstande på årsmötet i varje avdelning.)

Gröna hjärtat
Sedan förra året finns Gröna hjärtat, en av LRF nyinstiftad hedersutmärkelse, som syftar till att uppmärksamma och belysa värdet av medlemmars insatser och engagemang inom LRF. Läs mer om Gröna Hjärtat här.

Silvernål
Silvernålen är LRF:s hedersutmärkelse. Läs mer om Silvernålen här..

Kontakta gärna någon ur regionstyrelsen för medverkan på ert årsmöte. Kontaktuppgifter finns att hämta här >>

Lycka till!
hälsningar regionstyrelsen

 

Årsmötesdokument för lokalavdelningar Värmland
Dokument att ladda ner hittar ni här, se länk nedan.

Föredragningslistor med egen regional utformning
Värmlands föredragningslista hittar ni här, se här

Stadgar för LRFs lokalavdelningar
Stadgar för lokalavdelningar hittar ni via länken, se nedan

Tips på avdelningsverksamhet:

  • Föresläsning "Skatterna i skogen" >>
  • Digital skogsägare >>

 

Riksförbundsstämma 2017
Riksförbundsstämma hålls den 30-31 maj 2017