Svenskarna spenderar alltmer pengar på matinköp. Men allt större del av denna mat är importerad.

Mattias Gotting vid LRFs Brysselkontor har undersökt hur bland annat bidrag, stöd och skattesystem påverkar konkurrenskraften inom europeiskt lantbruk. Nu finns "Mat på lika villkor" i en tryckt version.

LRF har gjort en jämförande studie för att ta reda på detta. Vi har tittat på skillnader i jordbrukspolitik, vilka skatter, miljö- och djurskyddsregler som berör jordbrukare i våra grannländer och konkurrentländer.

Studien riktar sig främst till politiker och beslutsfattare och är tänkt att användas i påverkansarbetet, så att våra medlemmars konkurrenskraft ökar.

Som medlem kan du kostnadsfritt beställa Mat på lika villkor här.