Tycker

  • Det är bra att riksdagen fattat beslut om en nationell livsmedelsstrategi som har ett övergripande mål om att öka den svenska livsmedelsproduktionen.
  • Det ska vara lätt för konsumenterna att se matens ursprung, både i butik och på restaurang.
  • Kommuner och landsting ska upphandla i nivå med svensk lagstiftning på till exempel djurskyddsområdet och kvalitet ska efterfrågas i offentliga upphandlingar, inte bara pris.
  • Export av svensk mat och svenska råvaror bör öka, ur produktions- och klimatsynpunkt.
  • Mer svensk mat minskar belastningen på klimatet.

Gör

  • LRF har tagit fram en egen handlingsplan för genomförande av livsmedelsstrategin och driver på gentemot regering och myndigheter när det gäller åtgärder och aktiviteter. LRFs regionförbund jobbar med genomförandet av regionala livsmedelsstrategier.
  • LRF är en av initiativtagarna till de frivilliga ursprungsmärkningarna Från Sverige och Kött från Sverige.
  • LRF har marknadssamarbeten med bland andra ICA,  Martin & Servera och Årets Kock för att öka andelen svensk mat i butiker, på restaurang och i offentliga kök.
  • LRF opinionsbildar för svensk mat och svenska råvaror i kontakterna med beslutsfattare och allmänhet.