Gratis stockphoto elproduktion

Energipaketet

Det är dags att utnyttja jord- och skogsbrukets fulla potential. Ge de gröna näringarna rätt förutsättningar så tillför vi ytterligare 50 terawattimmar i ny ren energiproduktion. Det är budskapet som LRF nu skickar till nästa regering.