Som en följd av den nationella livsmedelsstrategin har dock regeringen 2017 gett SLU ett uppdrag att analysera effekter av jordförvärvs- och arrendelagstiftningen. Detta uppdrag ska redovisas 31/12 2018.

Uppdaterad september 2017