LRFs förbundsstyrelse har fattat beslut om LRFs yttrande över utredningen om ”Jordbruks- och bostadsarrende – några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd” (SOU 2014:32).