Varning för vildsvin, Hörby gård. Foto: Ester Sorri

Jakt och vilt

LRFs arbete med vilt- och jaktpolitik är komplicerat. Viltet har stora värden för våra medlemmar, för allmänheten och för samhället. Å andra sidan har de sammantaget största viltstammarna i historisk tid även blivit en belastning för många medlemmar, för allmänheten och för samhället.

Policyer

Som stöd för arbetet i viltförvaltningen har LRF tagit fram policier om rovdjur, vildsvin samt älg och övriga hjortdjur. De är främst till hjälp för våra förtroendevalda. Men de gör det också tydligt för medlemmar, allmänhet och media vad LRF vill. 

 

Vildsvinspolicy reviderad 2018.pdf Jakt och vilt | PDF (113 kb)
Älgpolicy Jakt och vilt | PDF (44 kb)
Rovdjurspolicy Jakt och vilt | PDF (184 kb)

Verktyg och utbildning