Varning för vildsvin, Hörby gård. Foto: Ester Sorri

Jakt och vilt

Viltet har stora värden för våra medlemmar, för allmänheten och för samhället. Å andra sidan har vi idag de sammantaget största viltstammarna i historisk tid. Vilt som på många håll blivit en belastning för brukare av jord och skog, för allmänheten och även för samhället.

Verktyg och utbildning