Bökar sönder vattenmiljön

Dikesslänter i Uppland. Sönderbökade dikesslänter och stora mängder sediment i åarna som följd! Det går inte ens att anlägga skyddszoner för allt bökas sönder. Oerhört negativ effekt för miljön och vattenförekomsterna. Så här ser det ut i stora delar av Vittinge/Skattmansö, Uppland.
Cassandra Bjelkelöv, LRF Mälardalen

Förstör höstvetet

Höstvete i Sörmland. Efter besök av dovhjortar och vildsvin ser det ut så här i Alexander von Bothmers höstvete i Malmköping. Det senaste året har 81 vildsvin skjutits på 460 hektar skog och åker. 

Havererat havreåkern

Vildsvin i Sörmland. Erika Lisjö från Stora Sundby skickade in den här bilden från havreåkern där vildsvinen har bökat sönder stora delar.